Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Workshop o vysokorychlostní trati Praha – Drážďany

Díky výstavbě vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany bude cesta z Ústí nad Labem v roce 2035 do obou těchto měst trvat méně než půl hodiny. Konkrétní kroky směřující k tomuto cíli byly představeny na workshopu, který se v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konal 13. 12. 2017 v budově Správy železniční dopravní cesty v Praze – více informací v tiskové zprávě.

Projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR č. 100283037 je realizován v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 spolufinancovaného Evropskou unií.