Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Výuka / Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou

Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou

Kurs je zaměřen na představení konceptu ekosystémových služeb, různých přístupů k jejich hodnocení a aplikování získaných poznatků v městských oblastech.

Příroda ve městech přináší jeho obyvatelům řadu služeb. Zachování biodiverzity a schopnosti ekosystémů poskytovat služby se řadí k jedné z největších výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí. S ohledem na tuto skutečnost byl v 90. letech 20. století vytvořen koncept ekosystémových služeb.

Studenti tak po ukončení kurzu budou schopni pochopit antropogenní hodnotu přírody ve městech, osvojí si různé metody hodnocení ekosystémových služeb a současně budou schopni využít tyto poznatky při přípravě strategických a rozvojových dokumentů na úrovni měst.

Forma kurzu: mimosemestrální (vypisován Katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku FSE UJEP). Kurs je však určen pro studenty všech fakult UJEP (vhodný pro studenty od 2. ročníku Bc. studia).

Organizace kurzu:

7. – 9.10.2019: Třídenní úvodní soustředění na začátku zimního semestru v Drážďanech: 1 den teoretické přednášky , 1 den terénní šetření v Drážďanech, 1 den zpracování dat,

29.11.2019: Jednodenní workshop na UJEP (diskuse metodického postupu a prezentace prvních výsledků),

25.2.2020: Jednodenní závěrečné setkání s presentací výsledků v Drážďanech.

Kurz je bilaterální – probíhá ve spolupráci s německými studenty. Výuka probíhá v angličtině, nároky na znalost anglického jazyka nejsou veliké. Během úvodního soustředění vytvoří studenti bilaterální týmy, které během celého semestru vypracovávají společnou seminární práci (společná konzultace s lektory v listopadu), která je presentována na závěrečném soustředění během února následujícího roku.

Kredity: Za účast na kurzu je možné získat 4 kredity

Kapacita kurzu je omezena na 10 studentů.

Přihlašování: přihlašovat se bude možné přes IS/STAG (KGEO/0153). Z organizačních důvodů však zároveň s přihlášením (nebo v případě, že by ještě kurz se STAGU nebyl zveřejněn a Vy měli zájem si místo v kurzu rezervovat) kontaktujte Dr. Jiřího Loudu, Dr. Jiřího Rieznera a Dr. Jiřího Moravce (kontakty níže).

Cena: Kurz je součástí přeshraničního projektu „Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)“ (informace o projektu naleznete na: http://bidelin.ioer.eu/cs/). Cestovní náklady i stravování budou hrazeny z prostředků projektu.

Kontakt: 

Dr. Jiří Louda, louda@ieep.cz

Dr. Jiří Riezner, jiri.riezner@ujep.cz

Dr. Jiří Moravec, jiri.moravec@ujep.cz

Více informací o kurzu zde.