Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Tým IEEP zveřejnil výsledky ekonomického hodnocení adaptačních opatření ve městech

V rámci projektu UrbanAdapt: Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím byly zveřejněny výsledky ekonomického hodnocený vybraných adaptačních opatření v Praze, Brně a Plzni. Výstup k dispozici zde