Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Studentský kurz o ekosystémových službách

 

 

 

 

V pořadí již 6. ročník studentského kurzu, který se tentokrát zaměřil na Identifikaci a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně se uskutečnil druhý říjnový týden na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tento mezinárodní kurz pro české a německé studenty organizuje IEEP z ústecké univerzity spolu s Leibnizovým institutem pro ekologický a územní rozvoj (IÖR). V rámci třídenního kurzu se účastníci ve vybraných lokalitách v Děčíně (Mariánská louka a Kvádrberk) naučili mapovat zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem podrobného mapování je zhodnocení a vyčíslení ekosystémových služeb, které tyto oblasti poskytují. Ekosystémové služby představují všechny užitky, které lidem  ekosystémy poskytují a přispívají tak k jejich blahobytu.

V následujících měsících budou studenti v česko-německých skupinách pracovat na společném projektu, v rámci kterého tyto jednotlivé zelené a modré plochy v Děčíně pomocí naučených metod ohodnotí. Průběžné výsledky budou představeny již v listopadu na setkání v Drážďanech v Leibnizovým institutu pro ekologický a územní rozvoj (IÖR).

Kurz je pořádán v rámci česko-saského projektu Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.