Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Studie zabývající se vlivem institutu územního hájení na rozvoj obcí. 

Studie si kladla za cíl ověřit vliv územního hájení v obcích na jejich socioekonomický rozvoj. Bylo pracováno se souborem 186 aktuálně navržených hájených lokalit, které zasahují na území 599 obcí v České republice. Jejich seznam obsahuje příloha 1. Provedené statistické analýzy vypovídají o velmi malém vlivu režimu územního hájení na rozvoj obcí v minulosti. Z výsledků vyplývá, že hájení buď přímo nemá vliv, nebo se ztrácí v dalších dynamických procesech, kterými obce v 90. letech procházely. Zásadním zjištěním je skutečnost, že rozvoj obcí s dlouhodobým režimem hájení (v letech 1988–2007) a obcí, které žádným takovým omezením doposud zasaženy nebyly, nevykazuje významné rozdíly.

Citace: Jílková J., Květoň V., Slavíková L. (2007): Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod. On-line.

Ke stažení: ↓Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod (pdf.)