Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Škody způsobované živelnými pohromami

Ekonomická analýza povodňových škod a veřejných výdajů na povodně z let 1997 a 2002. 

Projekt se zaměřoval zejména na vypracování ekonomické klasifikace povodňových škod a na detailní analýzu veřejných výdajů na povodně, které byly vynaloženy jako přímá reakce na katastrofické povodně 1997 a 2002.

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
Období řešení: 9/2004 – 12/2005
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Lenka Čamrová, Jiřina Jílková
Výstupy: Čamrová L., Jílková J. (2006): Povodňové škody a nástroje k jejich snížení. IEEP.
Ke stažení: Povodňové škody a nástroje k jejich snížení (pdf)