Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Vývoj nástroje a SMART metod pro ekonomické hodnocení.

Realizace přírodě blízkých opatření stále častěji naráží na jejich prosaditelnost a nízké povědomí o jejich vedlejších přínosech. Ekonomické hodnocení konkrétních opatření může posloužit jako významný argument pro realizaci (plánování) těchto opatření a vede k zvýšení povědomí o jejich významu. Cílem projektu bylo nalezení, definování, systematizování a ověření metod pro ekonomické hodnocení různých kategorií přírodě blízkých opatření (např. zelené zdi a střechy, stromy apod.) v inteligentních lidských sídlech využívajících zelenou a modrou infrastrukturu. Ekonomické hodnocení bere v potaz jak přímé náklady a užitky spojené s vybudováním a provozem, tak vedlejší dopady.

V rámci projektu došlo k návrhu postupu pro ocenění prvků zelené a modré infrastruktury, respektive jednotlivých kategorií přínosů dle konceptu ekosystémových služeb. Současně byl sestaven katalog významných biofyzikálních hodnot a přehled nákladů na daná opatření. Hlavním výstupem projektu je komplexní metodika, která má sloužit především jako podklad při rozhodovacích procesech ve státní správě.

Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 10/2017 – 07/2019
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@e-academia.eu
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Dubová, Jiří Louda, Marek Hekrle, Lenka Zaňková, Jan Brabec
Ve spolupráci: Na projektu se dále jako praktičtí partneři podílí formou připomínkování výstupů: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.; GreenVille service s.r.o. a Ministerstvo životního prostředí
Výstupy: Macháč J. a kol. (2019): Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku
Ke stažení Metodika pro ekonomické hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech (pdf.)