Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech

Vývoj nástroje a SMART metod pro ekonomické hodnocení.

Realizace přírodě blízkých opatření stále častěji naráží na jejich prosaditelnost a nízké povědomí o jejich vedlejších přínosech. Ekonomické hodnocení konkrétních opatření může posloužit jako významný argument pro realizaci (plánování) těchto opatření a vede k zvýšení povědomí o jejich významu. Cílem projektu je tak nalezení, definování, systematizování a ověření metod pro ekonomické hodnocení různých kategorií přírodě blízkých opatření (např. zelené zdi a střechy, stromy apod.) v inteligentních lidských sídlech využívajících zelenou a modrou infrastrukturu. Jednotlivé kategorie budou vyčísleny jak z pohledu přímých nákladů a užitků spojených s vybudováním a provozem, tak z pohledu vedlejších dopadů, jejichž zahrnutí do procesu rozhodování v současné době chybí. V rámci projektu bude vytvořena komplexní metodika, která bude sloužit především jako podklad při rozhodovacích procesech ve státní správě.

Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 10/2017 – 07/2019
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@e-academia.eu
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Zemkova, Lenka Dubová
Ve spolupráci: Na projektu se dále jako praktičtí partneři podílí formou připomínkování výstupů: Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.; GreenVille service s.r.o. a Ministerstvo životního prostředí
Výstupy: Hlavním výstupem projektu bude Metodika k ekonomickému hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech (očekávané vydání květen 2019)