Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Česko – Sasko

 

Podpora rozvoje železniční dopravy v úseku Praha – Drážďany.

Cílem projektu je zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať (VRT) Drážďany – Ústí nad Labem – Praha. Projekt poskytne důležité vstupy do rozhodovacího procesu v rámci plánů rozvoje dopravy obou stran. VRT Drážďany – Ústí nad Labem – Praha představuje nejen alternativu ke stávajícím železničním tratím v Labském údolí, ale je i důležitou podmínkou pro odstranění přeshraničního úzkého hrdla mezi Německem a ČR. Realizací nové tratě budou vytvořeny podmínky ke zlepšení dopravního toku v centrální oblasti koridoru Východního středomoří a je příležitostí pro lepší napojení Saska a Severozápadu Čech na síť dálkové železniční dopravy v Evropské unii. Díky realizaci záměru bude dosaženo podstatného zkrácení doby jízdy z Ústí nad Labem do Drážďan, resp. z Prahy do Berlína, a předpokladu pro snížení hlukové zátěže nákladní dopravou v turisticky atraktivním regionu Česko-Saské Švýcarsko vznikne více kapacity pro nákladní dopravu a pro užší hospodářskou a kulturní spolupráci.
Koordinátorem řešitelského konsorcia je Správa železniční dopravní cesty.

Zadavatel:  Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Období řešení:  1/2017–12/2019
Kontaktní osoba:  Kristýna Rybová (email: kristyna.rybova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Kristýna Rybová, Vladan Hruška
Ve spolupráci:  Správa železniční dopravní cesty
Web projektu Webové stránky projektu