Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Prakticky orientovaná příprava studentů středních škol na přechod ze školy do pracovního či podnikatelského procesu.

Projekt reagoval na zvyšující se požadavky na uplatnitelnost absolventů středních škol v zaměstnání. Jeho cílem bylo setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů a řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního či podnikatelského života. Projekt byl určen studentům středních škol, především obchodních akademií, gymnázií a středních odborných škol. V projektu vznikly přípravné materiály pro pedagogy středních škol, byly pořádány kurzy, workshopy pro pedagogy, které umožnily výměnu názorů a komunikaci s představiteli firem o plánování praxe a stáže pro žáky.

Zadavatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Období řešení:  2014 – 2015
Závěry a využití výstupu / projektu: Kurzy pro studenty, workshopy pro zaměstnavatele