Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Předběžné hodnocení sektorového operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Zpracování evaluace operačního programového dokumentu před jeho dokončením.

Projekt se zabývá ex–ante hodnocením Operačního programu Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. Cílem řešitelského týmu bylo poskytnout zpracovatelům operačního programu co nejvíce podkladů pro pokračující práce na tomto dokumentu, a to formou ex-ante evaluace aktuální verze programového dokumentu.

Zadavatel:  Ministerstvo zemědělství ČR
Období řešení:  2002
Kontaktní osoba:  Jiřina Jílková (email: jirina.jilkova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Martin Pělucha, Oto Potluka 
Závěry a využití výstupu / projektu: Výstupem byly podklady a doporučení pro rozpracování programového dokumentu