Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Analýza zabezpečování mimoprodukčních funkcí zemědělství

Analýza nakládání se zemědělskou půdou v ČR a shrnutí dobré praxe poskytování environmentálních podpor v členských státech EU.

Projekt se zabýval analýzou mimoprodukčních funkcí zemědělství, která vycházela z definice mezinárodních zásad a jejich limitů. Cílem projektu byla interdisciplinární analýza nakládání s půdami a shrnutí zkušeností z členských států EU při poskytování environmentálních a jiných podpor.

Zadavatel:  Ministerstvo životního prostředí ČR
Závěry a využití výstupu / projektu: Výstupem projektu je analýza zabezpečování mimoprodukční funkce zemědělství v souvislosti s analýzou využívání půd.