Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti

Kniha o souvislostech mezi managementem území a řízení povodňových rizik. 

Stěžejním tvrzením publikace je, že vodu a povodně nelze chápat ani ovlivňovat bez ohledu na území, v němž se vyskytují, tj. bez ohledu na celou plochu hydrologického povodí, ani bez detailní znalosti fungování institucí a ekonomických souvislostí jednotlivých politik. Kniha je určena studentům vysokých škol, pracovníkům veřejné správy a dalším odborníkům na vodu, povodně a management území. Je však psaná jazykem zcela srozumitelným i laické veřejnosti. Obsahuje celkem sedm samostatných článků.

 

Citace: Čamrová L., Jílková J. (eds.) (2007): Povodně v území – institucionální a ekonomické souvislosti. Eurolex Bohemia. ISBN: 80-7379-000-9.

Projekt: GAČR 402/05/0468 Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany

Ke stažení: ↓Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti (pdf.)