Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Praktický návod pro zpracovatele plánů oblastí povodí jak prostupovat při odůvodnění žádosti o výjimku z důvodu nepřiměřenosti nákladů.

Metodika k hodnocení nákladové přiměřenosti vychází z požadavků Rámcové směrnice o vodě na postup v rámci ekonomické analýzy. Využívá a navazuje na již publikované přístupy v zahraničí. Představuje obecný postup a popis jednotlivých kroků analýzy přiměřenosti, které by měly tvořit základní mantinely pro rozhodování o výjimce z důvodu nepřiměřených nákladů. Součástí je i aplikace metody nákladové efektivnosti (vyhodnocení efektivních opatření z nákladového hlediska) a přehled metod používaných k identifikování potenciálních užitků ze zlepšení stavu vod a ekosystémových služeb, včetně návodu k nalezení vhodných zdrojů dat (v případě aplikace metody s názvem Benefit Transfer).

Citace: Slavíková L. a kol. (2015): Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů. VÚV T. G. M. ISBN 978-80-87402-42-9.

Projekt: TD020352 Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Ke stažení: ↓Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatřední k dosahování dobrého stavu vodních útvarů (pdf.)