Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje

Jaké jsou přínosy městské přírody pro kvalitu života obyvatel na příkladu města Liberce?

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje

Se stále intenzivnějšími projevy změny klimatu a jejími negativními dopady na celém území České republiky, mezi které patří například vlny horka, přívalové srážky nebo sucho, narůstá v urbánním prostředí význam tzv. zelené a modré infrastruktury, tedy sítě přírodních a polo‑přírodních oblastí ve městě. Jsou jí myšleny všechny vodní prvky a prvky zeleně v urbánním prostředí, které lidem poskytují širokou škálu užitků v podobě tzv. ekosystémových služeb.

Co vše příroda ve městě společnosti přináší? Jaký má vliv na kvalitu života obyvatel? Jak zahrnout přínosy městské přírody (ekosystémové služby) do plánování a rozhodování o dalším rozvoji města?

Na tyto a další otázky odpovídá populárně naučná publikace Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje, která na praktickém příkladu města Liberce představuje význam vybraných prvků zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městě. Publikace zároveň představuje hodnocení vybraných ekosystémových služeb i preferencí obyvatel k různým prvkům zelené a modré infrastruktury. V závěrečné části publikace jsou uvedeny základní doporučení pro zohledňování ekosystémových služeb městské přírody v každodenní rozhodování.

Publikace vyšla v rámci projektu BIDELIN: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína, financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Více informací o projektu BIDELIN zde.

Citace: Louda, J. et al. (2020). Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7561-243-4

Ke stažení:

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje (nižší rozlišení)

Městská příroda v Liberci: Co nám přináší a co potřebuje (plné rozlišení)