Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

LAND4FLOOD: Realizace přírodě blízkých retenčních opatření na soukromé půdě

   

Jakými způsoby podpořit zájem vlastníků půdy realizovat nebo tolerovat na svých pozemcích retenční opatření ke zmírnění povodňových škod?

Celosvětové škody působené povodněmi mají vzrůstající tentenci. Ukazuje se, že tradiční protipovodňová opatření technického typu (např. hráze) nejsou sami o sobě postačující pro snižování povodňových rizik. Proto se pozornost obrací k přirodě-blízkým retenčním opatřením, které mohou vhodně doplnit technická opatření ve městech. Problémem těchto opatření je, že „spotřebují“ více půdy, která je obvykle v soukromých rukou. Cílem projektu je zabývat se postupy a nástroji, s jejichž pomocí je možné domluvit se s vlastníky na multifunkčním využití půdy s ohledem na existující povodňová rizika a reálný výskyt povodní. To zahrnuje jak ekonomické (jak kompenzovat vlastníky za retenci) a právní aspekty (jak nastavit práva a povinnosti zůčastněných stran), tak problematiku participativního řízení povodňových rizik. Projekt je multidisciplinární – sdružuje hydrology, ekology, krajinné inženýry, geografy, ekonomy a sociology z celé Evropy.

Na projektu spolupracuje Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Zadavatel: COST European Cooperation in Science and Technology
Období řešení: 11/2017 – 9/2021
Kontaktní osoba: Lenka Slavíková, e-mail: slavikova@ieep.cz, lenka.slavikova@ujep.cz
Řešitelský tým: Lenka Slavíková, Jiřina Jílková, Jan Macháč, Pavel Raška
Web projektu Webová stránka projektu
Výstupy: Video What is COST Action LAND4FLOOD about?

IWRA Policy Brief 1/2018

Special Issue Land for Flood Risk Management

Kniha Nature-Based Flood Risk Management on Private Land