Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Konference o vysokorychlostní trati Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

 

 

 

 

Byli byste ochotni zaplatit dvojnásobek, pokud by byla vaše cesta do práce dvakrát rychlejší? Kdy se dočkáme toho, že do Prahy z Ústí nad Labem dojedeme za necelou půl hodinu? Jaká rizika může mít výstavba vysokorychlostní trati pro podzemní vody?

Těmito a mnoha podobnými otázkami se zabývala konference v rámci projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR konaná ve dne 25. 10. 2018 v Kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejím předmětem byla plánovaná vysokorychlostní vlaková trať spojující Drážďany, Ústí nad Labem a Prahu.

Konference představila dosavadní výsledky práce jednotlivých účastníků projektu. Představitelé České geologické služby a Saského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii představili možnosti vedení trasy podkrušnohorského železničního tunelu, jehož výstavba může být z důvodu geologických podmínek poměrně komplikovaná.

Pracovníci UJEP představili první výsledky probíhajícího dotazníkového šetření: „Zdá se, že nové vysokorychlostní spojení mezi Drážďanami, Ústím nad Labem a Prahou bude atraktivní zejména pro cestující, kteří mezi zmíněnými českými městy cestují za prací nebo za studiem. Přeshraniční cesty se týkají spíše příležitostných výletníků, pro které je důležitější cena jízdného než časová úspora. I proto lze z dosavadních výsledků vyčíst větší ochotu českých cestujících zaplatit za rychlejší cestu vlakem vyšší jízdné oproti dotazovaným na saské straně,“ uvedl Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., z UJEP v rámci svého příspěvku.

Konference se uskutečnila v rámci česko-saského projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.