Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents

Jak přispívají komunitní zahrady ke zlepšení kvality života nejen jejích členů ale i ostatních obyvatel měst?

Abstrakt: Globalizace, urbanizace a v neposlední řadě i probíhající změna klimatu způsobují v posledních letech stále větší zájem o kvalitu života ve městech a o možnosti jejího zvyšování. Současné společenské změny a změny v životním stylu mohou takové změny podpořit. Komunitní zahrady (KZ) představují jednak snahu o udržitelnou městskou ekonomiku, jednak uspokojují poptávku obyvatel po pěstování vlastních plodin. Přesto si členové KZ možná neuvědomují, jaké jsou přínosy KZ pro její okolí a ostatní obyvatele měst. Cílem tohoto článku je pomocí dvou případových studií z KZ v Praze (KZ Kuchyňka a KZ Vidimova) porovnat přínosy KZ, které vnímají jejich členové, s jejich celospolečenskými přínosy. Vnímané benefity jsou zjišťovány pomocí dotazníkového šetření mezi členy KZ. Celospolečenské přínosy KZ jsou zjišťovány pomocí ekonomické analýzy nákladů a užitků při využití konceptu ekosystémových služeb. Komparativní analýza ukazuje, že čistý společenský přínos KZ je vyšší, než jaký vnímají samotní členové komunitních zahrad. Čistá současná hodnota pro 50letý časový horizont byla vypočtena ve výši 31 550 Euro pro KZ Kuchyňa a 1175 Euro pro KZ Vidimova. Tato ekonomická analýza by měla přispět k větší podpoře zakládání KZ ve městech městskou správou a územními plánovači.

Citace: Dubová, L., Macháč, J., (2019). Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents, GeoScape(Vol. 13, No. 1), pp. 68-78, doi: https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0005