Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

ESOM: Hodnotná příroda východního Krušnohoří

Ocenění užitků poskytovaných přírodou východního Krušnohoří, které vedou ke zvyšování blahobytu místních obyvatel i návštěvníků této lokality.

Česko-německý projekt zaměřený na zmapováním ekosystémových služeb (tj. užitků, které plynou lidem z biologické rozmanitosti a nepoškozených ekosystémů) ve východním Krušnohoří. Jeho cílem bylo vyčíslit a představit jejich hodnotu lidem v regionu a diskutovat lokální nástroje k jejich dalšímu rozvoji či zachování. V průběhu řešení projektu se podařilo ocenit zejména estetické hodnoty, jež pro návštěvníky hor vyplývají z existence přírodě blízkých horských potoků, udržovaných kamenných snosů a pravidelně kosených horských luk. Pro realizaci projektových aktivit byla využita celá řada pokročilých vědeckých metod, jako např. výběrový experiment (choice experiment) a institucionální analýza založená na Institutional Analysis and Development Framework.

Zadavatel:  Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
Období řešení:  2012–2014
Kontaktní osoba:  Jiří Louda, e-mail: louda@ieep.cz
Řešitelský tým:  Jan Slavík, Lenka Slavíková, Ondřej Vojáček, Kristýna Rybová, Jiří Louda, Jiří Moravec, Adéla Romášková
Ve spolupráci:  Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden
Výstupy: VOJÁČEK, O., KRATOCHVÍL, M. 2013. Assessing the economic value of ecosystem services in the Eastern Ore Mountains: using choice experiment. In ŠAUER, P. — ŠAUEROVÁ, J. (ed.). Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, s. 165-172.
VOJÁČEK, O., LOUDA, J. 2017. Economic Value of Ecosystem Services in The Eastern Ore Mountains, E+M Ekonomie a management, 3/2017. ISSN 1212-3609.
BASTIAN, O., SYRBE, R.-U., SLAVIK, J., MORAVEC, J., LOUDA, J., KOCHAN, B., KOCHAN, N.,  STUTZRIEMER, S., BERENS, A. 2017. Ecosystem Services of Characteristic Biotope Types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic). International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management. Vol. 13, No. 1. ISSN 2151-3740. pp. 51-71. DOI: 10.1080/21513732.2016.1248865
Ke stažení:  Soubory ke stažení
Web projektu Webová stránka projektu
Závěry a využití výstupu / projektu: Podklady pro obce a města východního Krušnohoří k podpoře udržitelného cestovního ruchu; vytvoření virtuální naučné stezky; bilaterální kurz pro české a německé studenty vysokých škol; osvětové a informační publikace; články ve vědeckých časopisech