Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive

Článek využívá koncept Bayesovských sítí a zjišťuje, zda je možné dosáhnout dobrého stavu implementací vybraných opatření.

Abstrakt: Rámcová směrnice o vodě vyžaduje dosažení dobrého stavu na všech vodních útvarech ležících v členských státech EU. Ve většině studií se předpokládá, že dobrého stavu je pomocí zvolených opatření vždy dosaženo, a řeší pouze odpovídající náklady a přínosy. V tomto článku je tento předpoklad testován za využití Bayesovských sítí, díky čemuž je možné vyhodnotit, jak pravděpodobné je dosažení dobrého stavu pomocí zvolených opatření. Bayesovské sítě na rozdíl od deterministické analýzy umožňují, aby efektivnost opatření stejného typu nebyla konstantní, což zvyšuje důvěryhodnost a robustnost analýzy. Přístup byl testován na vodní nádrži Stanovice u Karlových Varů na souboru 244 navržených opatření. Výsledky ukazují, že při využití nejefektivnějších opatření bude dobrého stavu dosaženo s pravděpodobností 72,4 %. Na základě výsledků bylo navrženo vylepšení procesu výběru opatření.  

Citace: Brabec, J., Macháč, J., Jílková, J., (2019) Water (Vol. 11, No. 9), doi: https://doi.org/10.3390/w11091791