Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled

Odborná kniha o teoretické a praktické aplikaci myšlenky udržitelného rozvoje.

V knize jsou popsány náhledy na udržitelný rozvoj z hlediska nevýznamnějších teoretických ekonomických směrů zabývající se problematikou životního prostředí – neoklasické environmnentální ekonomie a ekologické ekonomie, ale také praktické přístupy k aplikaci udržitelného rozvoje z pohledu významných mezinárodních institucí. Podstatnou část knihy tvoří souhrn současných přístupů k hodnocení udržitelného rozvoje a k tvorbě indikátorů udržitelnosti. Ambicí knihy není hodnotit, který z přístupů je pro sledování udržitelnosti vývoje nejvhodnější, jako síše shrnout různé (jak ryze teoretické, tak i v praxi využívané) přístupy s cílem inspirovat aktéry hodnotícího procesu o zahraniční zkušenosti a trendy.

Citace: Louda J., Jílková, J. (2012): Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled. Alfa nakladatelství. ISBN: 978-80-87197-59-2.

Ke stažení: Publikaci je možné objednat e-mailem na ieep@ieep.cz