Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility

Cílem projektu je podpořit municipality při strategickém rozhodování o rozvoji udržitelné mobility s důrazem na využívání moderních technologií, inovativních opatření a integrovaném rozhodování (zahrnujícím mezisektorovost a interdisciplinaritu) a s důrazem na (ex-ante) evaluaci dopadu.

Zadavatel:  Technologická agentura ČR
Období řešení:  4/2018–6/2021
Kontaktní osoba:  Hana Brůhová Foltýnová (email: Hana.Bruhova-Foltynova@ujep.cz)
Řešitelský tým:  Hana Brůhová Foltýnová, Eliška Vejchodská, Kristýna Rybová
Výstupy: Hlavními výstupy projektu budou certifikovaná metodika na výběr a hodnocení opatření, odborná monografie, která představí kontext a postupy při evaluaci nástrojů udržitelné mobility, a průběžná komunikace s uživateli (městy a obcemi) formou rozhovorů, workshopů, školení a závěrečné konference projektu.