Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Smart City – Smart Region – Smart Community

Tým Dopravy a mobility se v rámci tohoto projektu zaměřuje na otázky dopravního chování a potenciálu rozvoje alternativ k individuální automobilové dopravě. 

Problematiku řešíme prostřednictvím řady případových studií. Jedná se například o analýzu uživatelů car-sharingu a možnosti jeho rozvoje v ČR, analýzu potenciál rozvoje ride-sharingu nebo analýzu dopadů dopravních politik na podporu veřejné dopravy a aktivní (nemotorové) dopravy.