Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Konference o budoucnosti energetických systémů na místní a regionální úrovni

Konference Future of Energy Systems on Local and Regional Level

V Evropě roste množství iniciativ podporujících využívání energie z obnovitelných zdrojů, která byla vyrobena nedaleko místa své spotřeby. Přibývá měst a regionů, které chtějí být pomocí OZE energeticky soběstačné. Jaké jsou perspektivy dalšího využívání OZE v ČR, Rakousku a Evropě obecně? Může decentralizace energetických systémů pomoci naplňování politických závazků v oblasti zvyšování podílů OZE? Jaké konkrétní možnosti mají obce a regiony?

Příspěvky v rámci pondělní sekce (25.11.2019) budou zaměřeny na dílčí aspekty spotřeby, výroby a podpory obnovitelných zdrojů. V úterý (26.11.2019) vystoupí odborníci na decentralizaci energetických systémů a budou představeny příklady úspěšné praxe ze zahraničí. Na konferenci mj. vystoupí prezident Komory obnovitelných zdrojů energie ČR Štěpán Chalupa, prof. Jaroslav Knápek z FEL ČVUT, prof. Reinhard Haas z Technické univerzity ve Vídni, prezident Evropské federace energetických družstev (REScoop.eu)  Dirk Vansintjan, zástupce společnosti Robin Hood Energy, neziskového dodavatele energie vlastněného místní samosprávou v Nottinghamu (Velká Británie), Oliver Juli z Aspern Seestadt ve Vídni, Lukáš Minařík, ministerský rada z MŽP ČR a mnoho dalších. Pro všechny účastníky je na úterý 26. 11. přichystán společný bufetový oběd.  

Kdy a kde:

  • 25.11. 2019 od 13:30 od 18:00 v rakouské rezidenci v Praze, Kanovnická 70/4 (Palác Hložků ze Žampachu)
  • 26.11. 2019 od 9:00 do 13:00 v Hotelu Amarilis v Praze, Štěpánská 18

Přihlašování:

  • do 17.11.2019 na e-mail zemkova@ieep.cz. Do přihlášky upřesněte, zda se zúčastníte obou dní, nebo jen jednoho (kterého).
  • kapacita účastníků je omezena

Jazyk:

  • všechny příspěvky budou v angličtině

Program konference ke stažení zde.

Konferenci organizujeme ve spolupráci s Česko-rakouskou expertní skupinou pro energetiku (www.energy-europe.org), která byla jmenována vládami obou zemí v roce 2002, aby iniciovala odbornou diskusi aktuálních témat v energetice mezi odborníky z ČR, Rakouska, ale i dalších zemí.