Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Nová publikace o společenských aspektech povodní

Kolektiv řešitelů projektu GAČR (zde) vydali knihu Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe (více zde).