Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení

Kniha klasifikující povodně a povodňové škody přinášející důslednou analýzu státních výdajů na povodně z let 1997 a 2002.

Kniha komplexním způsobem pokrývá současné poznání na poli ekonomické a institucionální analýzy v oblasti povodňových (či obecně živelných) katastrof. V důsledku tohoto zaměření přináší některé originální závěry a nastoluje otázky významné pro střednědobé a dlouhodobé fungování systému ochrany před povodněmi na území ČR. Publikace má následující strukturu:

  1. Základní východiska – ekonomický přístup k ochraně před povodněmi
  2. Klasifikace povodňových škod
  3. Role pojištění v souvislosti s katastrofálními povodněmi 2002 ve střední Evropě
  4. Efektivnost veřejných výdajů na povodně v ČR
  5. Výdajové programy v oblasti protipovodňové ochrany
  6. Klasifikace protipovodňových opatření a hodnocení jejich účinnosti
  7. Povodně v ČR – potenciál pro ekonomickou a sociologickou analýzu
  8. Problém globálního oteplování a jeho vliv na extrémní projevy počasí a vodní režim v krajině

Citace: Čamrová L., Jílková J. a kol. (2006): Povodňové škody a nástroje k jejich snížení. IEEP. ISBN: 80–86684–35–0

Projekt: VaV MŽP ČR 1C/4/44/04 Škody způsobované živelnými katastrofami

Ke stažení: ↓Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení (pdf.)