Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství

Kniha zabývající se poplatkovými systémy za komunální odpad v obcích České Republiky. 

Kniha se zaměřuje zejména na nabídkovou stranu trhu druhotných surovin – obecní systémy nakládání s komunálním odpadem, jejichž součástí je i tříděný sběr využitelných složek. Hlavním důvodem této orientace je skutečnost, že právě obecní systémy nakládání s odpady prostřednictvím organizace tříděného sběru generují významný podíl materiálů, které jsou po úpravě v příslušných zařízeních obchodovány na trhu druhotných surovin. Zájem o nabídkovou stranu trhu druhotných surovin je vtělen do otázky, jak lze motivovat spotřebitele k třídění využitelných složek komunálního odpadu. Ačkoli praktická komunální politika zná celou řadu různých nástrojů motivace, středobodem zájmu této publikace jsou především poplatkové systémy v obcích (a jejich nastavení), které vytvářejí motivační prostředí pro třídění odpadu a k předcházení jeho vzniku.

Citace: Slavík J. a kol. (2009): Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství. IEEP. ISBN:978-80-86684-59-8.

Projekt: VaV MŽP ČR Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování trhu s vytříděnými surovinami v České republice.

Ke stažení: ↓Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství (pdf.)