Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

O Institutu

Jsme nezávislé akademické pracoviště specializované na ekonomické aspekty využívání a ochrany přírodních zdrojů a regionálního rozvoje. Provádíme analýzy přiměřenosti regulace, nákladové efektivnosti a kvality institucionálního prostředí. Pracujeme s mikro-simulačními modely, klademe důraz na praktickou využitelnost našich výsledků. Jsme silně ukotveni v mezinárodním vědeckém prostředí.

 

Klíčová témata

  • Návrhy a analýzy dopadů ekonomických nástrojů regulace v oblasti energetiky, vodního a odpadového hospodářství (poplatky, daně, obchodovatelná povolení)
  • Platby za ekosystémové služby v souvislosti s adaptacemi měst na změnu klimatu a udržitelným lesnictvím
  • Mezi-obecní spolupráce a její dopady na efektivnost poskytování veřejných služeb

Historie

IEEP byl založen v roce 1997 jako pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze pro vědeckou a vzdělávací činnost v oblasti hospodářské a sociální politiky, ekonomie životního prostředí a regionálního rozvoje. Od roku 2001 byl institut začleněn pod Národohospodářskou fakultu VŠE jako vědeckovýzkumné pracoviště. V roce 2015 se IEEP spolu s kmenovými pracovníky přesunul na Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde funguje jako mezifakultní vědecké pracoviště . Odborníci působící v rámci IEEP úspěšně realizovali řadu vědeckých a aplikačních projektů a jsou autory mnoha vědeckých knih a článků s mezinárodním přesahem.

Náš tým

doc. Lenka Slavíková, Ph.D.

výkonná ředitelka

Lenka Slavíková působí jako řešitelka vědeckých a aplikačních projektů, vysokoškolský pedagog a garant oboru na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí. Rozvíjí aplikace institucionální ekonomie, kvalitativních metod socioekonomického výzkumu a komparaci teoretických přístupů v ochraně životního prostředí. S IEEP spolupracuje od roku 2001, v roce 2007 byla jmenována jeho výkonnou ředitelkou. Celé CV

 

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

zakladatelka institutu a ředitelka pro výzkum

Jiřina Jílková je vědeckou koordinátorkou řady výzkumných projektů a aktivit a garantkou oboru na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Je předsedkyní Komise pro hodnocení dopadů regulace Vlády ČR a členkou vědeckých a expertních rad nejen na území České republiky, ale i v sousedním Německu. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména problematice nástrojů v ochraně ovzduší, změně klimatu a energetice. IEEP založila v roce 1997. Celé CV

 

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Jan Slavík působí jako řešitel vědeckých projektů a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho dlouhodobým odborným zájmem jsou nástroje environmentální politiky a jejich aplikace na oblast odpadového hospodářství. Zabývá se rovněž efektivností poskytování veřejných služeb a tématem mezi-obecní spolupráce. S IEEP spolupracuje od roku 2001. Celé CV

 

Ing. Jiří Louda, Ph.D.

Jiří Louda je řešitelem vědeckých a aplikačních projektů tématikou ekosystémových služeb a plateb za tyto služby. Odborně se též věnuje problematice energetiky a nástrojům v ochraně ovzduší. Celé CV

 

Ing. Jan Machač

Jan Machač je řešitelem vědeckých a aplikačních projektů zaměřených na ekonomickou analýzu užití vody, hodnocení dopadů regulace a oceňování mimotržních ekosystémových služeb. Celé CV

 

Mgr. Kristýna Rybová

Kristýna Rybová je řešitelkou a manažerkou aplikačních projektů. Zabývá se demografickými změnami a jejich dopady na regionální úrovni. V současnosti se věnuje též přeshraniční spolupráci v oblasti transferu technologií. Celé CV

 

Ing. Libor Pacovský

Libor Pacovský je manažerem a řešitelem vzdělávacích projektů. Celé CV

 

Spolupracujeme

Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development

Utrecht University

E-institute

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Flood Hazzard Research Center, Middlesex University London

Technische Universität Dresden 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR CzechGlobe

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna