Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Národní rozvojový plán České republiky 2007 – 2013

Spolupráce na formulování strategie Národního rozvojového plánu v oblasti inovací a znalostní ekonomiky a makroekonomických prognóz.

V souvislosti s přípravou na nové programovací období politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie 2007–2013 bylo přistoupeno k aktualizaci Národního rozvojového plánu 2004–2006. Národní rozvojový plán ČR byl zpracováván jako klíčový podklad pro vytvoření Národního strategického referenčního rámce ČR, který tvořil základ pro vyjednávání s Evropskou komisí o programovacím období 2007–2013. Prioritní osy a cíle NRP vycházely z definované strategie a následně byly promítnuty do struktury připravených operačních programů v České republice.

Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Období řešení: 2005
Kontaktní osoba: Jiřina Jílková (email: jirina.jilkova@ujep.cz)
Výstupy: Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007– 2013
Ke stažení: Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 (pdf) 
Závěry a využití výstupu / projektu: Využití zpracovaných podkladů pro strategické plánování