Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities?

Proč se lidé zapojují do městského zahradničení a co je motivuje stát se členem komunitní zahrady?

Abstrakt: Městské zahradničení poskytuje obyvatelům celou řady užitků. Studie zabývající se přínosy komunitních zahrad (KZ) jsou převážně kvalitativní, zaměřené na motivace jejich zakladatelů. Cílem našeho kvantitativního výzkumu je objasnění toho, proč se obyvatelé ČR stávají členy KZ. Článek odpovídá na výzkumnou otázku: Jaké faktory podporují vstup členů do KZ? Článek se zabývá rovněž tím, jak se tyto faktory liší v závislosti na poloze KZ v odlišně městské struktuře. Data byla získána pomocí online průzkumu od členů z 28 KZ po celé ČR, a to jak z hlavního města, tak z menších měst. Významnost faktorů byla zkoumána pomocí statistických analýz a logit modelů. Výzkum ukázal, že hlavní motivací pro členy není samotná produkce plodin, ale spíše trávení volného času, společenský kontakt a relaxace. Mezi další klíčové faktory patří předávání zkušeností a poznatků o přírodě dětem, které se vyskytuje převážně u členů s předchozími zkušenostmi s pěstováním. Na základě našich výsledků mohou KZ přispět k rozvoji veřejného života a ke zlepšení veřejného prostoru. Mohou tak přispět k větší podpoře ze strany místních rozhodovacích orgánů nebo územních plánovačů.

Citace: Dubová, L., Macháč, J., Vacková, A. (2020). Food Provision, Social Interaction or Relaxation: Which Drivers Are Vital to Being a Member of Community Gardens in Czech Cities?, Sustainability, 12, 9588; doi:10.3390/su12229588