Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Eutrofizace vodní nádrže Orlík: Jak ji co nejlevněji vyřešit?

Leták laickou formou shrnuje výsledky analýzy nákladové efektivnosti snížení eutrofizace vodní nádrže Orlík.

V rámci rozsáhlého mezinárodního projektu REFRESH zpracoval tým IEEP ekonomickou analýzu problému eutrofizace vodní nádrže Orlík, která byla vybrána jako jedno z pilotních území. Jednalo se o vyhodnocení nákladové efektivnosti identifikovaných opatření určených ke snížení vnosu fosforu do nádrže (cost-effectiveness analysis – CEA) a dále o vyčíslení předpokládaných užitků ze zlepšení kvality vody s využitím metody benefit transfer. Analýzy byly doplněny o diskuse opatření s klíčovými aktéry ve sledovaném povodí a o určení distribučních dopadů navrhovaných opatření na různé sektory ekonomiky.

Projekt: REFRESH (http://www.refresh.ucl.ac.uk/), 7. rámcový program EU

Ke stažení: Leták k dispozici zde http://www.e-academia.eu/images/Voda/letak_Orlik.pdf