Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Drobné vodní plochy v krajině

Přehled funkcí mokřadů a tůní v krajině a možnosti jejich obnovy.

Článek představuje drobné vodní plochy, zejména mokřady, tůně a malé vodní nádrže a jejich mnohostranné funkce v krajině. V další části se na příkladu tůní zaměřuje na možnosti a limity obnovy drobných vodních ploch v krajině a jejich význam pro retenci vody v krajině. Součástí článku je též zadání malého projektu tvorby tůní pro žáky vyšších ročníků základních škol, včetně odkazů na podklady pro práci.

Citace: RAŠKA, P., SLAVÍKOVÁ, L. (2019): Drobné vodní plochy v krajině. Geografické rozhledy, 29(2), 12–15.

Ke stažení: ↓Drobné vodní plochy v krajině                                     Příloha ke stažení: ↓Příloha