Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech

Podpora adaptace Prahy, Plzně, Brna a Ústí nad Labem na změnu klimatu s využítím přírodě blízkých opatření.

Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že adaptační opatření v městech jsou stěžejní pro úspěšnou adaptaci na změnu klimatu. Cílem projektu je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých opatření ve městech.

Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 1/2016 – 12/2017
Kontaktní osoba: Jan Macháč, e-mail: machac@e-academia.eu
Řešitelský tým: Jan Macháč, Lenka Dubová, Jiří Louda
Ve spolupráci: CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Výstupy: MACHÁČ, J., DUBOVÁ, L., LOUDA, J. 2017. Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

MACHÁČ, J., LOUDA, J., DUBOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍKOVÁ, L. 2017. How to Successfully Achieve Urban Adaptation Using Green and Blue Infrastructure? (poster presentovaný na XVI World Water Congress, 29.5.-3.6.2017 Cancun, Mexiko)

LOUDA, J., MACHÁČ, J., DUBOVÁ, L.2017. Green and Blue Infrastructure: An Opportunity for Resilient and Sustainable Cities? (poster presentovaný na Dresden Nexus Conference 2017, 17.-19.5.2017 Dresden, Německo)

VEJCHODSKÁ, E., LOUDA, J. 2017. Partnerství obcí s veřejností při správě městské zeleně. Urbanismus a územní rozvoj, 3/2017. ISSN 1212-0855.

VEJCHODSKÁ, E., LOUDA, J., DUBOVÁ, L. 2017. Urban Green Space – Beneficial but Costly. New Approaches to Financing. In: Matějková L. (ed.). Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. Pp. 402-409, ISSN 2336-1239, ISBN 978-80-210-8448-3.

MACHÁČ J.; DUBOVÁ L.; LOUDA, J.; VACKOVÁ, A. 2018. Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech. Výsledky případových studií realizovaných opatření v ČR. Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) 63 str.

Ke stažení: Ekonomické hodnocení přírodě blízkých adaptačních opatření ve městech 2018 (pdf)

Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě 2017 (pdf)