Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

S@mpler Integrované vzdělávání založené na projektech udržitelné městské mobility

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti plánování udržitelné městské mobility. Snahou je rozšíření praktických dovedností studenta použitím metody výuky zaměřené na praktické projekty. Cílem této metody je zajistit soulad výzev reálného světa s požadavky na implementaci Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), které Evropská komise považuje za měřítko pro plánování městské mobility, které je mnohými evropskými městy široce přijímáno. Dalším cílem je podpora studentů v osvojování znalostí a dovedností.

Ke splnění tohoto požadavku bude vytvořena společná internetová výuková platforma. Jejím hlavním úkolem bude poskytnout přístup ke všem výukovým materiálům, pokynům a případovým studiím vytvořeným jako intelektuální výstupy projektu. Tato platforma však přesahuje zadanou funkci a poskytuje též místo pro zakládání mezinárodních projektových týmů studenty, pokládání otázek a hledání řešení s pomocí uživatelů z jiných univerzit.