VÝUKA

Ve spolupráci s fakultami různých vysokých škol organizuje IEEP interaktivní mimosemestrální kursy.

  1. ENERGIE A SPOLEČNOST
  2. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VÝCHODNÍHO KRUŠNOHOŘÍ A JEJICH HODNOCENÍ