LIDSKÉ ZDROJE

Termín „Lidské zdroje“ je dnes užíván zejména v souvislosti se vzděláváním, celoživotním učením a rozvojem informační společnosti, protože kvalifikovaný, výkonný a konkurenceschopný lidský kapitál je dnes v centru pozornosti každé vyspělé ekonomiky.

V této oblasti se IEEP orientuje na vzdělávání a zprostředkovávání informací o hospodářské politice, ekologické politice a regionálních a strukturálních tématech studentům, pracovníkům veřejné správy i široké veřejnosti. Řada pracovníků IEEP vyučuje přímo v kursech akreditovaných VŠE v Praze v rámci denního studia. Vzdělávací programy se realizují i v rámci řady evropských projektů, jsou organizovány konference, interdisciplinární semináře a mimosemestrální kursy. V oblasti vzdělávání IEEP úzce spolupracuje s neziskovou organizací IREAS, Institutem pro strukturální politiku, o. p. s.

13.12.2015 - Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Cílem projektu bylo setkávání studentů s reálnými požadavky zaměstnavatelů a řešení úkolů z praxe, které umožní studentům snadnější přechod do pracovního či podnikatelského života. Projekt byl určen studentům středních ...

9.1.2006 - Otevřme dveře

      TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HL. M. PRAHY. Informace pro řešitele Nositelem projektu je Jedličkův ústav a školy hl. města Prahy, partnery Institut pro ...

31.7.2005 - Klíčové dovednosti k pracovní mobilitě (Podpora pracovní mobility v rámci EU)

Projekt je zaměřen na návrh systémových kroků k posílení přeshraniční pracovní mobility a její podporu ve vzdělávání a stanovení konkrétních cílů a obsahu vzdělávání.

18.10.2004 - Obecný vzdělávací systém pro úředníky místní samosprávy

Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie z programu PHARE Projekt se zaměřuje na provedení analýzy vzdělávacích potřeb všech krajů v ČR a šesti vybraných obcí a na základě zjištěných údajů vytvořit ...

10.5.2000 - Národní síť regionálních vzdělávacích institucí

Tento projekt se zaměřuje na vytvoření soustavy školení v problematice SF/CF a využívání předvstupní pomoci v rámci Phare, ISPA a SAPARD.