REGIONÁLNÍ POLITIKA

Projekt: Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR
Zadavatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020
Období řešení: 1/2017–12/2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi Českou republikou a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať (VRT) Drážďany – Ústí nad Labem – Praha. Projekt poskytne důležité vstupy do rozhodovacího procesu v rámci plánů rozvoje dopravy obou stran. VRT Drážďany – Ústí nad Labem – Praha představuje nejen alternativu ke stávajícím železničním tratím v Labském údolí, ale je i důležitou podmínkou pro odstranění přeshraničního úzkého hrdla mezi Německem a ČR. Realizací nové tratě budou vytvořeny podmínky ke zlepšení dopravního toku v centrální oblasti koridoru Východního středomoří a je příležitostí pro lepší napojení Saska a Severozápadu Čech na síť dálkové železniční dopravy v Evropské unii. Díky realizaci záměru bude dosaženo podstatného zkrácení doby jízdy z Ústí nad Labem do Drážďan, resp. z Prahy do Berlína, a předpokladu pro snížení hlukové zátěže nákladní dopravou v turisticky atraktivním regionu Česko-Saské Švýcarsko vznikne více kapacity pro nákladní dopravu a pro užší hospodářskou a kulturní spolupráci.

Leaderem řešitelského konsorcia je Správa železniční dopravní cesty.

Odpovědní řešitelé za IEEP: Mgr. Kristýna Rybová, Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Zpět