ENERGETIKA, OVZDUŠÍ A KLIMA

Projekt: Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)
Zadavatel: Interreg Central Europe
Období řešení: 5/2016–4/2019

Cíl projektu:

logo

Projekt se zaměřuje na využití odpadního tepla, tedy na úspory energie. Odpadní teplo je teplo, které jeho výrobce (firma, obec) neumí využít. Jedná se např. o teplo z chladících zařízení, ze spalovacích procesů apod. Toto teplo však může být využito jiným subjektem, který si ho nyní musí vyrábět. Energetické úspory proto představují příležitost jak k úspoře finančních prostředků, tak k ochraně životního prostředí. Jsou i cestou, jak zvýšit naši energetickou bezpečnost. Zaměření projektu a zapojení UJEP navíc logicky vyplývá ze specifických potřeb regionu.

V České republice potenciál úspor v odpadním teple představuje cca 5 PJ. Projekt se zaměří na identifikaci možností využití odpadního tepla v daném území ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami. Jeho výsledkem bude reálná aplikace v podobě pilotního projektu. Cílem projektu je ale také vytvořit systém, který by i po skončení projektu umožnil identifikovat příležitosti k využití odpadního tepla v území například pomocí datových toků v rámci zákonných povinností firem a obcí (např. prostřednictvím územních energetických koncepcí). CE-HEAT též napomůže ke vzájemné spolupráci zahraničních pracovišť s českou akademickou sférou, krajskou a obecní samosprávou i s firemní sférou.

Do tohoto tříletého mezinárodního projektu realizovaného v rámci prioritní osy 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě je kromě České republiky zapojeno dalších 5 evropských zemí. Partnery za Českou republiku jsou IEEP UJEP a Národní centrum energetických úspor. Leaderem je slovinský E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev.

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je identifikace možností využití odpadního tepla v určitém území ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami a následná pilotní aplikace v projektu navržených úsporných opatření.

Zpět