ENERGETIKA, OVZDUŠÍ A KLIMA

Výroba a spotřeba energie jsou významným faktorem znečištění a stále více diskutované změny klimatu, IEEP se věnuje ekonomickým souvislostem politiky životního prostředí ve vztahu k problematice ovzduší a klimatu. Hlavním předmětem jeho zájmu jsou daně a poplatky k ochraně životního prostředí a obchodovatelná povolení. Dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí ČR i dalšími veřejnými institucemi. Organizuje semináře s účastí zahraničních odborníků. Experti IEEP jsou členy pracovních skupin MŽP ČR.

29.4.2016 - Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)

Cílem projektu je identifikace možností využití odpadního tepla v určitém území ve spolupráci s kraji, obcemi i firmami a následná pilotní aplikace v projektu navržených úsporných opatření.

4.7.2008 - Výukový model e-learningu pro celoživotní vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (e-klima)

Projekt si klade za cíl vytvořit výukový model e-learningových kursů celoživotního vzdělávání ve vybraných oblastech životního prostředí (zaměřeno na klima a jeho změnu), a tím zajistit kvalitu a množství informací z oblasti ochrany životního prostředí. Obsahově bude ...

5.9.2006 - Politické scénáře přechodu na udržitelné ekonomické struktury (TranSust)

Projekt je zaměřen na makroekonomické modelování, pomocí kterého mají být postihnuty vlivy zavádění politik udržitelného rozvoje na jednotlivé ekonomiky.

25.6.2004 - Seminář „Podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v České republice a v Rakousku“

22. 6. 2004 uspořádal Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE seminář s názvem „Podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v České republice a v Rakousku“. Na semináři vystoupili doc. Ing. Jaroslav Knápek (ČVUT) a Christian ...

3.6.2004 - Konference „Obchodování s emisemi skleníkových plynů“

Konference proběhla ve spolupráci Ministerstva životního prostředí ČR, Vysoké školy ekonomické, Federálního ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska a Institutu pro strukturální politiku, o. p. s. Vystoupila zde řada ...

19.5.2004 - Seminář „Jak bude investovat ČEZ v příštích 20 letech?“

18. 5. 2004 uspořádal Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku seminář s názvem „Jak bude investovat ČEZ v příštích 20 letech? Energetická politika ČR versus investiční rozhodování podniku“. Na semináři vystoupili Ing. Miroslav Vrba a Ing. Ivan Novák (oba ČEZ).

29.3.1997 - Evropská dohoda – Převstupní strategie: Ekonomické dopady implementace legislativy pro aproximaci s legislativou Evropské unie v oblasti životního prostředí – Přípravná studie: OVZDUŠÍ

Projekt vychází z předpokladu, že implementace právních norem ES v ochraně ovzduší vyvolá pravděpodobně významné technologické a institucionální změny a bude spojena s podstatnými finančními požadavky v oblasti investic, provozních nákladů a nákladů v souvislosti s ...