ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí, jeho změny a znečištění vnímá současná společnost jako jeden s důležitých problémů. Požadavek udržitelného rozvoje a zajištění ekologické rovnováhy zaznívá velmi často. Jeho uskutečnění však předpokládá změnu orientace hospodářské politiky a vymezení jiných pravidel hry na úrovni jednotlivců – spotřebitelů. Statky životního prostředí (jinak řečeno přírodní zdroje) se s růstem počtu obyvatelstva a zlepšováním způsobu života člověka stávají stále více nedostatkovými. Ekonomie je vědou o využívání omezených zdrojů.

Environmentální ekonomie a její praktické aplikace v oblasti politiky životního prostředí tvoří hlavní osu výzkumných zájmů IEEP. Zatímco analýzy nástrojů ekologické politiky (zejména daní, dotací a obchodovatelných povolení) provádí IEEP od svého založení, od roku 2002 se začíná výrazněji profilovat v rámci vybraných složek životního prostředí – zejména v oblasti ochrany ovzduší a změny klimatu, vodě a odpadech.