PŘÍRODA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

Projekt: Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech
Zadavatel: Technologická agentura ČR
Období řešení: 1/2016–2/2017

Stručný popis projektu:
Tři čtvrtiny obyvatel Evropy žijí ve městech, která jsou často zranitelná a nedostatečně připravena na dopady klimatické změny (vlny veder, nedostatek vody, sucho, záplavy). Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu uvádí, že adaptační opatření v městech jsou stěžejní pro úspěšnou adaptaci na změnu klimatu. Cílem projektu je s využitím metodických přístupů ekonomického hodnocení, analýzy stávajících politik (bariér a příležitostí) v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a na základě zhodnocení možností implementace přírodě blízkých opatření ve městech podpořit rozhodovací procesy a rozvoj adaptačních opatření a strategií v pilotních městech (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno).
Výstupy:
MACHÁČ, Jan, DUBOVÁ, Lenka, LOUDA, Jiří. Ekonomická analýza přírodě blízkých adaptačních opatření ve městě. Výsledky případových studií z Prahy, Brna a Plzně . Ústí nad Labem: Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP)
Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 2017 (pdf)

Zpět