7. 5. 2017
Tým IEEP řeší nový projekt Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko-ČR

19. 4. 2017
Tým IEEP řeší nový projekt Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

21. 3. 2017
Tým IEEP zveřejnil výsledky ekonomického hodnocení vybraných adaptačních opatření na změnu klimatu ve městech vytvořených v rámci projektů Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech a Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

1. 2. 2017
Tým IEEP řeší nový projekt Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
 
20. 12. 2016
Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku 2017(přihláška)
 
6. 11. 2016
Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny – zpráva ze semináře
 
29. 4. 2016
Tým IEEP řeší project Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)
 
10. 2. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech
 
3. 2. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
 
20. 1. 2016
Nová publikace Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů, vytvořená v rámci projektu Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů.