20. 1. 2014
Tým IEEP řeší nový projekt podpořený Technologickou agenturou ČR Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů
 
14. 1. 2014
Nová studie Cost-effectiveness analysis of the water quality improvement in the Orlik reservoir
 
9. 12. 2013
Otevřeny přihlášky na Zimní a letní školu o energetických systémech v ČR a Rakousku 2014 pořádanou v Praze a ve Vídni (v rámci předmětu 5ZP499 Energie a společnost).
 
4. 6. 2013
Nová publikace SLAVÍK, Jan: Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích. Knihu je možno objednat na e-mailu ieep (zavináč) ieep.cz
 
18. 1. 2013
Výstupy projektu Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování
 
 
13. 9. 2012
Nová publikace LOUDA, Jiří – JÍLKOVÁ, Jiřina: Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled
 

28. 8. 2012
Dle 12. června 2012 zemřela ve věku nedožitých 79 let americká profesorka politické ekonomie, nositelka Nobelovy cena za ekonomii, Elinor Ostrom. Svým přístupem zaměřeným na studium kolektivních statků dokázala protnout hranice vědeckých disciplín a oslovit komunitu společenských i přírodních vědců. Významným způsobem kromě jiného ovlivnila oblast ekonomie životního prostředí. Její práce představují rozsáhlý soubor více jak 30 knih a 200 článků ve vědecky ceněných časopisech, kde je podepsána jako autorka či spoluautorka. O jejím díle blíže vypovídá stručná stať publikovaná v roce 2010 v Politické ekonomii. Tým IEEP měl tu čest se s prof. Ostrom osobně setkat v roce 2007 v rámci letní školy ve Vysokých Tatrách. Tento zážitek se bohužel již nepodaří zopakovat – v říjnu tohoto roku proběhne v Bratislavě pouze vzpomínková přednáška honorující přínos Elinor Ostrom vědeckému poznání.