3. 2. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
 
20. 1. 2016
Nová publikace Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů, vytvořená v rámci projektu Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů.
 
13. 1. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Hodnocení a analýza výzkumu, vývoje a inovací v ČR v roce 2013 podpořený Technologickou agenturou České republiky. Nová publikace – Výzkumný atlas Ústeckého kraje.
 
7. 1. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita (zadavatelem je Grantová agentura České republiky).
 
15. 12. 2015
Interdisciplinární bilaterální zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku 2016přihlášky je možno zasílat do 21. 1. 2016.
 
8. 12. 2015

8. 9. 2015

23. 7. 2015

15. 6. 2015

18. 5. 2015
Tým IEEP řeší nový projekt Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

20. 4. 2015

Tým IEEP řeší nový projekt Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce podpořený Deutsche Bundesstiftung Umwelt (prostřednictvím NETSCI GmbH).