6. 11. 2016
Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny – zpráva ze semináře
 
29. 4. 2016
Tým IEEP řeší project Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions (CE-HEAT)
 
10. 2. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech
 
3. 2. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Vliv demografického vývoje a 'vytěsňovacího efektu' na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství
 
20. 1. 2016
Nová publikace Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů, vytvořená v rámci projektu Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů.
 
13. 1. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Hodnocení a analýza výzkumu, vývoje a inovací v ČR v roce 2013 podpořený Technologickou agenturou České republiky. Nová publikace – Výzkumný atlas Ústeckého kraje.
 
7. 1. 2016
Tým IEEP řeší nový projekt Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita (zadavatelem je Grantová agentura České republiky).

8. 9. 2015

23. 7. 2015

15. 6. 2015

18. 5. 2015
Tým IEEP řeší nový projekt Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím

20. 4. 2015

Tým IEEP řeší nový projekt Regionální řetězce tvorby hodnot v kontextu ekosystémových služeb a biodiverzity – příklad česko-polsko-saské projektové spolupráce podpořený Deutsche Bundesstiftung Umwelt (prostřednictvím NETSCI GmbH).