Tiskové zprávy

Seminář Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny
Jiří Louda

31. října 2016 se na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FSE UJEP) uskutečnil participativní seminář s názvem Udržitelná adaptace města Ústí nad Labem na klimatické změny v rámci projektu Podpora rozvoje adaptačních opatření a strategií ve městech financovaného programu TAČR OMEGA.

Seminář

Cílem semináře bylo seznámit zainteresované osoby (zástupce samosprávy, státní správy, soukromých firem z regionu, akademické sféry) s potenciálními negativními důsledky klimatické změny na ekosystémy a životní prostředí v Ústí nad Labem a rovněž s nimi diskutovat o možnostech jejich řešení. Proto při společné diskuzi byla věnována pozornost identifikaci hlavních problémů spojených s projevy změny klimatu a potenciálních příležitostí ke zlepšení současného i budoucího stavu ve městě.

Seminář

Semináře se zúčastnilo 35 účastníků a celou akci moderovali odborníci z Nadace partnerství z Brna. Účastníky přivítala prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté se slova ujal náměstek primátorky města Ústí nad Labem Pavel Dufek, který zmínil negativní důsledky klimatické změny a podle kterého by zastupitelé města tyto problémy rádi zahrnuli i do nově vznikajícího územního plánu. IEEP (FSE UJEP) reprezentovala doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D., která představila význam institucionální analýzy pro řešení diskutovaných problémů. V rámci projetu se jednalo o první seminář a plánovány jsou další setkání, kde by se měly prezentovat průběžné výsledky a diskutovat pokrok města v přípravě adaptační strategie na změnu klimatu.

Seminář

 

Zpět