Publikace

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů

Metodika k aplikaci výjimek z důvodu nákladové nepřiměřenosti opatření k dosahování dobrého stavu vodních útvarů
Lenka Slavíková, Ondřej Vojáček a kol.

Počet stran: 52

Publikace je k dispozici ve formátu pdf.

 
Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods

Managing Environmental Goods under the Global Change – Approaches and Methods
Tatiana Kluvankova, Urban Kovac (ed.)

Počet stran: 109

Publikace je k dispozici ve formátu pdf.

 
Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled

Udržitelný rozvoj – ekonomický a politický pohled
Jiří Louda, Jiřina Jílková

Počet stran: 112 s.

Více informací 

Vydává ALFA NAKLADATELSTVÍ. Publikaci je možno objednat mailem na ieep (zavináč) ieep.cz

 
Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích

Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích
Jan Slavík

Počet stran: 93
 
Publikace obsahuje dopadovou analýzu transformace veřejného poskytování odpadových služeb do rukou soukromých subjektů, včetně identifikace hlavních výhod a nevýhod těchto forem.
 
Vydává ALFA NAKLADATELSTVÍ. Publikaci je možno objednat mailem na ieep (zavináč) ieep.cz
 
Veřejné služby měst a obcí

Veřejné služby měst a obcí
Jitka Šeflová (ed.)

V předložené publikaci jsou představeny základní problémy a trendy vývoje ve vybraných oblastech fungování veřejných služeb (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, dopravní obslužnost a parkování, kvalita ovzduší a energetika). Texty nejsou zaměřeny na pouhý popis technických souvislostí, ale věnují se i některým otázkám širšího kontextu – privatizace, financování a efektivnosti poskytování služeb, přičemž je v jednotlivých kapitolách kladen důraz na efektivnost a možnou úsporu finančních prostředků.
 
Vydává ALFA NAKLADATELSTVÍ. Publikaci je možno objednat mailem na ieep (zavináč) ieep.cz
 
Ekonomie životního prostředí – teorie a politika

Ekonomie životního prostředí – teorie a politika
Lenka Slavíková, Eliška Vejchodská, Jan Slavík a kol.

Počet stran: 288 

Více informací

Vydává ALFA NAKLADATELSTVÍ. Publikaci je možno objednat mailem na ieep (zavináč) ieep.cz
 
From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe

From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe
Tatiana Kluvánková-Oravská (ed.)

Počet stran: 233
 
Více informací
 
Vydává ALFA NAKLADATELSTVÍ. Publikaci je možno objednat mailem na ieep (zavináč) ieep.cz
 
Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství

Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství
Jan Slavík a kol.

Více informací
 
Publikaci je možno objednat e-mailem na slavik (zavináč) ieep.cz
 
Česko-německá databáze – studie kontingentního hodnocení ve střední a východní Evropě

Česko-německá databáze – studie kontingentního hodnocení ve střední a východní Evropě
Andreas Bohne, Linda Kochmann, Jan Slavík, Lenka Slavíková

Počet stran: 131

Publikace je k dispozici ve formátu pdf.

 
Přírodní zdroje a turismus v Euroregionu Elbe/Labe

Přírodní zdroje a turismus v Euroregionu Elbe/Labe
kol. autorů

Počet stran: 30

Publikace je k dispozici ve formátu pdf.

 
Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod

Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod
Jiřina Jílková, Viktor Květoň, Lenka Slavíková

Počet stran: 84

Publikace je k dispozici ve formátu *.pdf: plná verze, příp. verze bez map.

 
Money and Monetary Policy – Current Practice

Money and Monetary Policy – Current Practice
Josef Jílek

Počet stran: 274

Publikace je k dispozici v anglickém jazyce ve formátu pdf.

 
Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé či spojenci

Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé či spojenci
Lenka Čamrová (ed.)

Počet stran: 400
Cena: 299 Kč
Více informací

 
Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost

Poplatky k ochraně životního prostředí a jejich efektivnost
Jiřina Jílková, Jan Pavel, Leoš Vítek, Jan Slavík

Více informací
Knihu je možné objednat na dobírku za poštovné a balné na charvatova (zavináč) ieep.cz nebo po dohodě osobně vyzvednout v Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku při NF VŠE, 26 NB, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

 
Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti

Povodně v území: institucionální a ekonomické souvislosti
Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

Cena: 160 Kč (+ poštovné a balné)
Více informací

Publikaci je možno objednat mailem na camrova (zavináč) ieep.cz

 
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice

Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty v České republice
Jan Pavel (ed.)

Počet stran: 188

Publikace je k dispozici ve formátu pdf..

 
Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení

Povodňové škody a nástroje pro jejich snížení
Lenka Čamrová, Jiřina Jílková

Počet stran: 422
Více informací

Publikace je k dispozici ve formátu  pdf.

 
Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost

Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost
Markéta Šumpíková, František Ochrana, Jan Pavel a kol.

Počet stran: 236
Cena: 345 Kč

Publikaci je možno zakoupit v nakladatelství Eurolex Bohemia.

 
Česká ekonomika a ekonomická teorie

Česká ekonomika a ekonomická teorie
Stanislav Šaroch, Miroslav Žák

Počet stran: 266
Cena: 195 Kč

Publikaci je možno zakoupit v knihkupectví ACADEMIA.

 
Povodně jako průřezový problém státní politiky

Povodně jako průřezový problém státní politiky
Lenka Čamrová, Jiřina Jílková

Počet stran: 174

Publikace je k dispozici ve formátu pdf.

 
Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a klimatu

Daně, dotace a obchodovatelná povolení – nástroje ochrany ovzduší a klimatu
Jiřina Jílková

Publikace je rozebrána.