O institutu
Naši spolupracovníci

O institutu

IEEP byl založen v roce 1997 jako pracoviště VŠE pro konzultační, vědeckou, vzdělávací a publikační činnosti v oblasti hospodářské a sociální politiky, ekonomiky životního prostředí a regionálního rozvoje. Od 1. ledna 2001 byl Institut začleněn pod Národohospodářskou fakultu VŠE jako vědeckovýzkumné pracoviště. Od roku 2015 funguje jako meziuniverzitní pracoviště na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku působí jako interdisciplinární ústav umožňující spolupráci odborníků z širokého spektra institucí. Programově se zaměřuje na vytváření flexibilních a variabilních týmů odborníků z různých oblastí (vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a soukromé sféry). IEEP využívá kontaktů s obdobně zaměřenými institucemi v České republice i v zahraničí. Odborníci působící v rámci IEEP úspěšně realizovali řadu projektů a jsou autory renomovaných vědeckých publikací.

Ke stěžejním oblastem jeho činnosti patří následující oblasti:

  1. nástroje politiky životního prostředí (poplatky, ekologické daně, obchodovatelná povolení),
  2. analýza dopadů regulace v oblasti vodního a odpadového hospodářství, energetiky a ochrany ovzduší,
  3. regionální politika a využití strukturálních a předvstupních fondů EU.

Naši spolupracovníci


doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
výkonná ředitelka
slavikova (zavináč) ieep.cz.prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

ředitelka pro výzkum
jilkova (zavináč) ieep.cz.


Ing. Jan Slavík, Ph.D.

ředitel pro rozvoj zahraniční spolupráce
slavik (zavináč) ieep.cz.
 
Ing. Jiří Louda
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Ing. Jan Macháč
Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Ing. Oto Potluka, Ph.D.
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
Mgr. Kristýna Rybová
Ing. Jitka Šeflová
Ing. Dana Viktorová, Ph.D.
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Externí spolupracovníci:
prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
prof. RNDr. František Janouch, CSc.
doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.
Ing. Lubomír Petružela, CSc.
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
doc. Ing. Stanislav Šaroch, CSc.
RNDr. Hana Švejdarová

Spolupráce s institucemi v ČR:
E-ACADEMIA.EU
IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s.
COŽP, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
CzechGlobe, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partneři:
Mikael Skou Andersen, profesor, The National Environmental Research Institute, University of Aarhus,
Sabine Flamme, profesorka, Labor für Abfallwirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft, Umweltchemie (LASU),
Klaus Gellenbeck, profesor, Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement GmbH, Ahlen (INFA Ahlen),
Thomas Hartmann, odborný asistent, Utrecht University
Robert Holländer, profesor, Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät,
Tatiana Kluvánková-Oravská, výzkumná pracovnice, CETIP,
Stefan P. Schleicher, profesor, University of Graz a WIFO – Austrian Institute of Economic Research,
John Shutt, ředitel, ERBEDU – European Regional Business & Economic Development Unit, Leeds Business School, Leeds Metropolitan University,
Gerhard Steinebach, profesor, Technische Universität Kaiserslautern.