Institut pro ekonomickou
a ekologickou politiku

člen EAcademia logo

Aktuality

První celoevropské setkání řídící komise LAND4FLOOD v Praze

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2017 proběhlo v Praze první velké setkání mezinárodního projektu COST LAND4FLOOD, kterého se zúčastnili zástupci z 28 evropských zemí. Náplní byla kromě jiného diskuse vznikajících publikačních výstupů (odborné knihy a shrnutí pro politiky v podobě Policy Brief). Zvláštním hostem setkání byl prof. James Nickum z International Water Research Association. 

 

IEEP získal nový projekt TAČR Zéta

Od listopadu 2017 zahajujeme řešení nového projektu TAČR Zéta s názvem Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech. Více informací o projektu ZDE.

IEEP bude oceňovat přírodu Pastýřské stěny v Děčíně

Ve dnech 19.–20. října 2017 se v budově Magistrátu města Děčín uskutečnilo pracovní setkání partnerů k přeshraničnímu projektu BIDELIN financovaného z prostředků Evropské Unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny účastníky v Děčíně přivítala náměstkyně primátora pro oblast školství, kulturu a sociální věci Mgr. Hana Cermonová. Setkání se zúčastnilo téměř 20 zástupců všech projektových partnerů.
Cílem jednání bylo zhodnotit dosavadní pokroky projektu, který se věnuje vytvoření metodiky pro hodnocení zelené a modré infrastruktury ve městech. Ta přispěje ke zvýšení významu zeleně a ekosystémových služeb a k využití výsledků následných analýz při rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování, ochrany přírody a při práci s veřejností. Ing. Jiří Louda, Ph.D., vedoucí týmu UJEP, k tomu dodal: „V rámci projektu BIDELIN se bude tým UJEP mj. podílet na hodnocení služeb, které poskytují ekosystémy na Pastýřské stěně v Děčíně. Výsledky této analýzy budou sloužit městu nejen jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti rozvoje této lokality, ale budou použity také pro tvorbu virtuální naučné stezky pro chytré telefony. Ta by měla přispět zejména pro zatraktivnění poznávání této krásné lokality pro mladší generace. Jsme proto rádi, že jsme měli možnost se během druhého dne setkání seznámit s Pastýřskou stěnou přímo na místě a ukázat ji také německým kolegům.“